Polityka prywatności

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy:

Jakub Guth
Ul. Olchowa 21
84-240 Reda

Skontaktuj się z nami

tel. 504 269 989
tel. 695 740 679
coldtherm@coldtherm.pl

Strona korzysta z plików cookie.

Witryna nie zbiera automatycznie żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookie.

W ciasteczkach nie przetwarzamy żadnych danych użytkownika, a jedynie informacje techniczne.

Możesz zablokować pliki cookie.

Na podstawie tych danych tworzone są raporty aktywności na potrzeby administratorów serwisu.

Dane w plikach cookie służą wyłącznie do analizy ruchu w witrynie. Witryna nie zbiera danych użytkownika. Nie przetwarzamy żadnych danych użytkownika.

Nie używamy profilowania.

Nie udostępniamy żadnych danych użytkowników.

Ta strona ma jedynie charakter informacyjny.

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami pod adresem coldtherm@coldtherm.pl Jeśli będziesz nadal korzystać z tej strony, założymy, że jesteś z niej zadowolony.

Nie stosujemy profilowania.

Sam decydujesz o formie kontaktu i zakresie pozostawionych danych:
Kontaktując się z nami metodami podanymi na stronie (adres e-mail, telefon) Użytkownik przekazuje nam swoje dane osobowe i wyraża zgodę na przetwarzanie ich przez nas oraz oświadcza, że informacje podane przez niego są zgodne z prawdą.

Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy.

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

coldtherm.pl nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Podstawa prawna – art. 6 i 9 RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Podstawa prawna:

• art. 6, art. 12 i 13 RODO,
• art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
• art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób do tego nieupoważnionych.

Podstawa prawna – art. 32 RODO.

Uprawnienia Użytkownika:

– prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio Użytkownik wyraził taką zgodę,
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych), w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.
Podstawa prawna – art. 7 ust. 3 RODO.

Powyższe uprawnienia Użytkownik może realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z nami pod adresem e-mail: coldtherm@coldtherm.pl

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać:

tel. 504 269 989
tel. 695 740 679

coldtherm@coldtherm.pl

Więcej informacji o cookies

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej coldtherm.pl zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.